01 / 01

Level 3

Level 3

by admin
gru , 11

Oferowany standard wykończenia budynku

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
– zakończona osprzętem
– przygotowana do montażu opraw oświetleniowych

INSTALACJA TELETECHNICZNA

INSTALACJA TELETECHNICZNA:
– zakończona osprzętem
– przygotowana do montażu urządzeń

OGRZEWANIE

OGRZEWANIE:
– posadzkowe folie grzewcze
– sterowanie pomieszczeniowe

ŚCIANY

ŚCIANY POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH:
– malowanie farbą akrylową w kolorze białym

WYKOŃCZENIE

WYKOŃCZENIE PODŁÓG POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH:
– płytki ceramiczne imitujące deski

DRZWI WEWNĘTRZNE

DRZWI WEWNĘTRZNE:
– skrzydło płytowe z naświetleniem – ościeżnica przylgowa

INSTALACJA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
– przygotowana do montażu urządzeń

ŁAZIENKA

– przygotowanie do montażu urządzeń sanitarnych
– przygotowanie do wykonania wykładzin ściennych i podłogowych
– przygotowanie do montażu osprzętu elektrycznego

INSTALACJA

INSTALACJA WODOCIĄGOWA
– przygotowana do montażu urządzeń

ŚCIANY

ŚCIANY POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH:
– malowanie farbą lateksową w kolorze białym

PODŁOGI

WYKOŃCZENIE PODŁÓG POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH:
– płytki ceramiczne

FOTOWOLTAIKA

MAGAZYN ENERGII FOTOWOLTAICZNEJ:
– przygotowanie instalacji przyłączeniowej dla zestawu akumulatorów

Recent posts

© ModularSmartSystem 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.