01 / 01

EXTERNAL STANDARD

SOLAR PANEL INSTALLATION

- instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW

POKRYCIE DACHU

– poszycie z blach stalowych łączonych na rąbek maszynowy

ATTYKA AŻUROWA

– deski kompozytowe na wspornikach ze stali malowanej proszkowo

ELEWACJA

– tynk cienkowarstwowy gruboziarnisty

OBRÓBKI DEKARSKIE

– blachy stalowe powlekane

OKNA

– szkło przezierne
- ramy PCV

KOMPOZYCJA ELEWACJI

– okładzina imitująca drewno naturalne

CHODNIK

- płytka prefabrykowana betonowa

OBRÓBKI DEKARSKIE

– rynny i rury spustowe stalowe

COKÓŁ

– prefabrykat betonowy

OPASKA

– prefabrykat betonowy

ŻWIR

- kamień ozdobny

PARAPETY

- parapety z prefabrykatów betonowych

PARAPETY

- parapety z prefabrykatów betonowych

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

- wielostrefowe
- sterowanie indywidualne z zegarem astronomicznym

INTERNAL STANDARD

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

– zakończona osprzętem
– przygotowana do montażu opraw oświetleniowych

INSTALACJA TELETECHNICZNA

– zakończona osprzętem
– przygotowana do montażu urządzeń

OGRZEWANIE

– posadzkowe folie grzewcze
– sterowanie pomieszczeniowe

ŚCIANY POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH

– malowanie farbą akrylową w kolorze białym

WYKOŃCZENIE PODŁÓG POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH

– płytki ceramiczne imitujące deski

DRZWI WEWNĘTRZNE

– skrzydło płytowe z naświetlem
– ościeżnica przylgowa

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

– przygotowana do montażu urządzeń

ŁAZIENKA

– przygotowanie do montażu urządzeń sanitarnych
– przygotowanie do wykonania okładzin ściennych i podłogowych
– przygotowanie do montażu osprzętu elektrycznego

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

– przygotowana do montażu urządzeń

ŚCIANY POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH

– malowanie farbą lateksową w kolorze białym

WYKOŃCZENIE PODŁÓG POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH

– płytki ceramiczne

MAGAZYN ENERGII FOTOWOLTAICZNEJ

– przygotowanie instalacji przyłączeniowej dla zestawu akumulatorów
© ModularSmartSystem 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.