01 / 01

TECHNOLOGIA

Autorska technologia ModularSmartSystem, budowy domów jednorodzinnych i rekreacyjnych, przygotowana jako alternatywa budżetowa dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Zastosowane unikalne rozwiązania projektowe i materiałowe zapewniają:
• możliwość przewozu elementów budynku niespecjalistycznymi środkami transportu,
• brak konieczności prowadzenia zaawansowanych robót ziemnych i fundamentowych,
• brak konieczności stosowania ciężkiego sprzętu do montażu budynku,
• krótki czas budowy (do czterech miesięcy),
• niższe koszty realizacji,
• ekonomiczne użytkowanie,
• przyjazny mikroklimat domu.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Technologia ModularSmartSystem przy zachowaniu założeń realizacyjnych gwarantuje wysoką energooszczędność.

Obliczeniowe zużycie energii w normatywnych dla obszaru Polski warunkach klimatycznych wynosi:
• dla celów ogrzewania i wentylacji; do 35 kWh/m² powierzchni użytkowej rocznie,
• dla przygotowania ciepłej wody użytkowej; około 600 kWh rocznie/osobę,
które według założeń systemu jest w większości pokryte energią pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kWp.

STANDARD REALIZACYJNY

Budynki w oferowanym standardzie realizacyjnym są wyposażone m.in. w:
• instalację fotowoltaiczną o mocy do 10 kW,
• instalację do montażu magazynu energii,
• instalację wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej z odzyskiem ciepła,
• instalację ogrzewania podłogowego, sterowaną indywidualnie w każdym pomieszczeniu,
• wewnętrzną instalację oświetleniową, bez opraw oświetleniowych,
• wewnętrzną instalację elektro-energetyczną i teletechniczną zakończoną osprzętem natynkowym,
• wewnętrzną instalację wodociągową przygotowaną do podłączenia urządzeń sanitarnych,
• zbiornik pojemnościowy ciepłej wody użytkowej,
• wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,
• automatyczną instalację oświetlenia zewnętrznego z oprawami świetlnymi sterowaną zegarem astronomicznym.

Budynki w technologii ModularSmartSystem przekazywane są klientowi w stanie wykończeniowym wymagającym jedynie:
• montażu wewnętrznych opraw oświetleniowych,
• montażu urządzeń sanitarnych,
• aranżacji łazienek,
• montażu magazynu energii.

Oferowany standard wykończenia budynku obrazują poniższe schematy.

STANDARD ZEWNĘTRZNY

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

– instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW

POKRYCIE DACHU

– poszycie z blach stalowych łączonych na rąbek maszynowy

ATTYKA AŻUROWA

– deski kompozytowe na wspornikach ze stali malowanej proszkowo

ELEWACJA

– tynk cienkowarstwowy gruboziarnisty

OBRÓBKI DEKARSKIE

– blachy stalowe powlekane

OKNA

– szkło przezierne
– ramy PCV

KOMPOZYCJA ELEWACJI

– okładzina imitująca drewno naturalne

CHODNIK

– płytka prefabrykowana betonowa

OBRÓBKI DEKARSKIE

– rynny i rury spustowe stalowe

COKÓŁ

– prefabrykat betonowy

OPASKA

– prefabrykat betonowy

ŻWIR

– kamień ozdobny

PARAPETY

– parapety z prefabrykatów betonowych

PARAPETY

– parapety z prefabrykatów betonowych

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

– wielostrefowe
– sterowanie indywidualne z zegarem astronomicznym

STANDARD WEWNĘTRZNY

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

– zakończona osprzętem
– przygotowana do montażu opraw oświetleniowych

INSTALACJA TELETECHNICZNA

– zakończona osprzętem
– przygotowana do montażu urządzeń

OGRZEWANIE

– posadzkowe folie grzewcze
– sterowanie pomieszczeniowe

ŚCIANY POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH

– malowanie farbą akrylową w kolorze białym

WYKOŃCZENIE PODŁÓG POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH

– płytki ceramiczne imitujące deski

DRZWI WEWNĘTRZNE

– skrzydło płytowe z naświetlem
– ościeżnica przylgowa

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

– przygotowana do montażu urządzeń

ŁAZIENKA

– przygotowanie do montażu urządzeń sanitarnych
– przygotowanie do wykonania okładzin ściennych i podłogowych
– przygotowanie do montażu osprzętu elektrycznego

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

– przygotowana do montażu urządzeń

ŚCIANY POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH

– malowanie farbą lateksową w kolorze białym

WYKOŃCZENIE PODŁÓG POMIESZCZEŃ NIEMIESZKALNYCH

– płytki ceramiczne

MAGAZYN ENERGII FOTOWOLTAICZNEJ

– przygotowanie instalacji przyłączeniowej dla zestawu akumulatorów

PRZYKŁADOWE WIZUALIZACJE WNĘTRZA

BĄDŹMY W KONTAKCIE

KONTAKT
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong


S-PROJEKT
Krasne 27 E, 36-007 Krasne

S-PROJEKT
Krasne 27 E, 36-007 Krasne

© ModularSmartSystem 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.